مطالب جدید

جاب آفر موسیقی

کاریابی بین المللی سرزمین نیکان   اگر در حوزه موسیقی فعالیت دارید این فرصت ویژه را از دست ندهید   فرد مورد نظر باید یا تجربه کار در زمینه موسیقی کودک داشته باشد یا پیانیست باشد  

مطالعه بیشتر
مصاحبه شغلی

رازهای یک مصاحبه شغلی موفق چیست؟

خیلی از ما بارها مصاحبه کاری را تجربه کرده‌ایم و عده‌ای هم در حال ورود به بازار کار هستیم. اولین بار باشد یا چندمین بار به هر حال مصاحبه می‌تواند موقعیت استرس‌زایی باشد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین

مطالعه بیشتر