مطالب جدید

«از سال نوی جهانی تا نوروز ایرانی»

«از سال نوی جهانی تا نوروز ایرانی» سال نوی میلادی از راه رسیده است و مردم در سراسر جهان، برای سالی پر از کوشش و موفقیت، آماده می‌شوند. اما ما ایرانیان نیز در افقی نزدیک، منتظر نوروز، بهار طبیعت

مطالعه بیشتر

جاب آفر موسیقی

کاریابی بین المللی سرزمین نیکان   اگر در حوزه موسیقی فعالیت دارید این فرصت ویژه را از دست ندهید   فرد مورد نظر باید یا تجربه کار در زمینه موسیقی کودک داشته باشد یا پیانیست باشد  

مطالعه بیشتر